Samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4§ Översvämningsskydd för Arvika stad

Diarienummer : 2010/358/184
Departement/Myndighet : Arvika kommun
Besvarad: