Samråd enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivning för fast förbindelse över Fehmarn Bält

Diarienummer : 2013/1451/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: