Samråd enligt Esbokonventionen angående miljökonsekvensbeskrivning av vindkraftsparken Wikinger, nordost om Rügen, i Tysklands ekonomiska zon

Diarienummer : 2011/1799/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: