Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken för ansökan om vattenverksamhet inom Tararp 2:7 och Trånhem 1:2, Ronneby Kommun

Diarienummer : 2013/1538/10.1
Departement/Myndighet : Advokat AB Nordic Law
Besvarad: