Samråd - Detaljplan för del av Porsön, del av Porsön 1:3 m.fl. Aurorum

Diarienummer : 2011/433/184
Departement/Myndighet : Luleå kommun
Besvarad: