Samråd angående nya och ändrade föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi

Diarienummer : 2006/2589/184
Departement/Myndighet : Luftfartsstyrelsen
Besvarad: