Sammanfattande redogörelse över kommuntäckande översiktsplan för Ovanåkers kommun i Gävleborgs län

Diarienummer : 2013/530/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gävleborgs län
Besvarad: