Sammanfattande redogörelse över kommunomfattande översiktsplan för Ockelbo kommun, Gävleborgs län

Diarienummer : 2011/1278/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gävleborg
Besvarad: