Sammanfattande redogörelse över kommunomfattande översiktsplan för Gävle kommun, Gävleborgs län

Diarienummer : 2011/415/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gävleborgs Län
Besvarad: