Sammanfattande redogörelse över kommunomfattande översiktsplan för Bollnäs kommun, Gävleborgs län

Diarienummer : 2012/1520/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gävleborg
Besvarad: