Sammanfattande redogörelse inför Leksands kommuns nya översiktsplan

Diarienummer : 2011/2192/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarnas län
Besvarad: