Sammanfattande redogörelse inför Leksands kommuns arbete med en ny kommuntäckande översiksplan

Diarienummer : 2014/376/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarna
Besvarad: