Sammanfattande redogörelse inför Falu kommuns nya översiktsplan

Diarienummer : 2011/2190/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarnas län
Besvarad: