Säkerhetskrav för byggnader, vägar och distributionsanläggningar i låglänta områden vid kust, sjöar och vattendrag – hänsyn till översvämningsrisker i föränderligt klimat

Diarienummer : 2014/1800/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge län
Besvarad: