Remittering av barlastvattenutredningens betänkande (SOU 2008:1) Barlastvattenkonventionen - om Sveriges anslutning

Diarienummer : 2008/1017/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: