Remiss Vattenförvaltning - Avgränsning av miljöbedömning för Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan

Diarienummer : 2008/2281/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västmanlands Län
Besvarad: