Remiss - Slutbetänkande av Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)

Diarienummer : 2007/2109/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: