Remiss regeringsuppdrag - Inriktning för skadebegränsning av händelser med farliga ämnen mot 2015

Diarienummer : 2008/2105/184
Departement/Myndighet : MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Besvarad: