Remiss - Regeringsuppdrag 23 Samhällsekonomisk havsinformation

Diarienummer : 2008/1918/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: