Remiss - Rapport om införande av Inspire-direktivet i nationell lagstiftning

Diarienummer : 2007/1540/184
Departement/Myndighet : Lantmäteriet/Geodatarådet
Besvarad: