Remiss - Programförslag om klimatförändringarnas konsekvenser för naturresurserna i Norden

Diarienummer : 2008/2130/184
Departement/Myndighet : Nordiska Ministerrådet
Besvarad: