Remiss om redovisning av regeringsuppdrag från Naturvårdsverket om ändamålsenlig ansvarsfördelning i vattenarbetet

Diarienummer : 2008/1471/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: