Remiss om förändring av ICAO Annex 3 om aeronautisk meteorologi (flygväder)

Diarienummer : 2012/492/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad: