Remiss om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G under säsongen 2013, i Nedre Dalälvsområdet

Diarienummer : 2012/2282/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: