Remiss - Norrbotniabanan, Järnvägsutredning 160, Sträckan Södra Gäddvik-Luleå

Diarienummer : 2008/492/184
Departement/Myndighet : Banverket
Besvarad: