Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet

Diarienummer : 2008/259/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: