Remiss inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken.

Diarienummer : 2007/534/184
Departement/Myndighet : Banverket
Besvarad: