Remiss gällande internationella civila luftfartsorganisationens, ICAO, förslag till ändrade ICAO-regler i Annex 3 om flygvädertjänst och följdändringar i Annex 15, PANS-ABC och PANS-ATM

Diarienummer : 2017/1334/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad: