Remiss från ICAO om rymdväder

Diarienummer : 2012/484/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad: