Remiss från ICAO om behov av satellitsändningar för distribution av flygväderinformation (SADIS)

Diarienummer : 2010/1542/184
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad: