Remiss från ICAO om ändringar av observationer från danska offshore konstruktioner

Diarienummer : 2010/1543/184
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad: