Remiss - Från datafångst till datavärdskap - översyn av datahanteringen i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS)

Diarienummer : 2008/275/184
Departement/Myndighet : SLU, Institutionen för skoglig resurshållning
Besvarad: