Remiss - Förslag till nationell geodatastrategi

Diarienummer : 2007/282/184
Departement/Myndighet : Lantmäteriet
Besvarad: