Remiss - Förslag från ICAO avseende ändring i ICAO EUR Air Navigation Plan

Diarienummer : 2008/841/184
Departement/Myndighet : Luftfartsstyrelsen
Besvarad: