Remiss - Delbetänkandet Ett svenskt havsmiljöinstitut, SOU 2006:112

Diarienummer : 2007/357/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: