Remiss avseende Upphandlingsutredningens slutbetänkande (SOU 2013:12)

Diarienummer : 2013/589/10.1
Departement/Myndighet : Socialdepartementet
Besvarad: