Remiss avseende Gårdsstödet 2015-2020 - förslag till svenskt genomförande

Diarienummer : 2014/339/10.1
Departement/Myndighet : Landsbygdsdepartementet
Besvarad: