Remiss avseende Ds 2007:39 Handlingsplan för en ny institutssektor

Diarienummer : 2007/2641/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: