Remiss av utkast till handbok om Muddring och hantering av muddermassor enligt 11 kap. respektive 15 kap. miljöbalken

Diarienummer : 2008/1019/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: