Remiss av utkast till handbok för tillämpningen av bestämmelserna om markavvattning i 11 kap. miljöbalken

Diarienummer : 2009/237/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: