Remiss av utkast till handbok för tillämpningen av 11 kap. MB - vattenverksamheter

Diarienummer : 2008/1392/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: