Remiss av slutbetänkandet Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag m.m.

Diarienummer : 2009/2082/184
Departement/Myndighet : Justitiedepartementet
Besvarad: