Remiss av regeringsuppdrag om grundvattnets betydelse för näringslivsutveckling och tillväxt

Diarienummer : 2008/2383/184
Departement/Myndighet : SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: