Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revidering av Naturvårdsverkets handbok (2003:6) om vattenskyddsområde

Diarienummer : 2010/450/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: