Remiss av Fortifikationsverkets ansökan om att utses till stödmyndighet

Diarienummer : 2008/987/184
Departement/Myndighet : Krisberedskapsmyndigheten
Besvarad: