Remiss av förslag till beslut och skötselplan för Kvädöfjärdens naturreservat i Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Diarienummer : 2007/1310/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Östergötland
Besvarad: