Remiss av ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen, m.m.

Diarienummer : 2016/2024/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartement
Besvarad: