Remiss Anmodan/tillfälle till yttrande över Landskronas nya översiktsplan

Diarienummer : 2008/1234/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Skåne län
Besvarad: