Remiss angående synpunkter på Program för MKB för byggande av nytt kärnkraftverk i Litauen.

Diarienummer : 2007/1572/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: