Remiss angående förslag att länsstyrelserna tar över prövningen av dumpningsdispenser

Diarienummer : 2008/840/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: